Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplan för bostäder inom Tölö 8:14 inom Tölö i Kungsbacka, upprättad januari 2019, reviderad maj 2019. Sammanfattning av ärendet Byggnadsnämnden gav den 2016-04-26, BNAU §135 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder inom Tölö 8:14.

8582

LRF Kungsbacka. Kungsbacka kommun samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se. 2020 12 01. Angående detaljplan Frillesås Rya 3:77 Kartor som ingår i remisshandlingarna är gamla och ej uppdaterade, tex saknas ett ridhus som.

Kungsbacka, Särö centrum, detaljplan Geoteknisk PM 4 (18) n: \ 103 \ 29 \ 1 \ g \ skr-pm \ pm \ cx 1 Förutsättningar Vid Särö centrum, Kungsbacka kommun planeras nya bostadshus, kontors- och handelsbyggnader, nya lokalgator mm att anläggas, se även figur 1.1. Planområdet begränsas i norr av Västra Särövägen och i öster av väg Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00 Bygga hus utanför detaljplan Karta: Erica Folkesson Projektbeställning, Detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad, 2021-01-13 Karta över Kungsbacka 4:52 och 4:66, 2021-01-13 Kommunstyrelsen 2019-10-22, § 250 . Förslag till beslut på sammanträdet Lisa Andersson (M) yrkar att en redaktionell ändring görs så att Kungsbacka sporthall ersätter Aranäshallarna A och B som har rivits. Här finns plats för bollsporter inför publik med upp till 1 000 personer.

Kungsbacka karta detaljplan

  1. Hur lang uppsagning har man
  2. Advokat urban olsson
  3. Läkarprogrammet antagningspoäng göteborg
  4. Mediabolaget m olsson ab

Släps. Hogasid slaps Hogastero spárhagavägen. Upplysningar om detaljplanen lämnas av: Ida Lennartsson, Planarkitekt 0300-83 44 47. Handlingar: • Planbeskrivning, denna handling. • Plankarta med  Kungsbacka är en starkt växande kommun som varje år ökar med runt tusen nya invånare. Här kan du ta del av aktuella projekt antingen via kartan ovan eller i  BEHOVSBEDÖMNING ENLIGT MKB-FÖRORDNINGEN. För detaljplanen har en behovsbedömning gjorts för att ta reda på om förslagets genomförande kan  Denna plankarta med bestammelser och beskrivning.

KUNGSBACKA KOMMUN Detaljplan för HANHALs 1.4:1 och 15:1 m.fl. i Hanhals Upprättad i oktober 1990 av PLANAVDELNINGEN .. ~~. .. ~

Men då har mycket hänt och man kan åka Västlänken från Station Haga till – låt säga, Kungsbacka. Denna nyhet är äldre än 6 månader  Karta med geografisk information kartan över kungsbacka är en sökbar sevärdheter återvinning äldreboenden och detaljplaner. Beställ gratis  Den ger till exempel vägledning för arbetet med detaljplaner och vid beslut om bygglov. Ny digital plattform.

Kungsbacka karta detaljplan

av E Ryberg · 2002 · Citerat av 2 — Utsnitt ur GSD-Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad. Släp socken, Kungsbacka kommun har Riksantikvarieämbetet 

45 Tomter i Kungsbacka från 4 500 kr. Hitta de bästa erbjudandena för Bostäder i Kungsbacka. Stor tomt om hela 5157 kvm med många möjligheter. Det finns beviljat bygglov på att uppföra enbostadshus och komplementbyggnad. Fastigheten befinner sig i ett detaljplanerat område med en mycket generös detaljplan som tillåter största sammanlagda byggnadsarea om 250 kvm därav komplementbyggnad om högst 50 kvm. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad om 4,5 m med en högsta nockhöjd om 7,0 m. Magnoliavägen 26 - Hus & villor till salu i KungsbackaVi kan med glädje presentera detta fantastiska boende i Tölö trädgårdar på promenadavstånd från Kungsbacka innerstad och naturen runt husknuten.

Om du vill veta om det finns detaljplan där du bor eller över ett visst område, så kan du se det i kartan. Godkännande av detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a, i Kungsbacka december 9, 2020 at 11:00 by administrator Lämna en kommentar Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antagandehandlingen för detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a i Kungsbacka och skickar detaljplanen vidare för antagande i I Varbergskartan kan du ta del av olika typer av samhällsinformation från kommunens verksamheter.
Word excel

Byggnadsplan för del av Vallda  GSD-Fastighetskartan i vektorformat ger en god överblick över en viss fastighet, till exempel detaljplan, naturreservat, byggnadsminnen och fornlämningar. plankarta. Bestämmelser illustrationskarta preciserade gestaltningsprinciper för av fördjupad översiktplan för Kungsbacka stad är området avsatt som område.

Adress: Gullregnsvägen 2, Postnummer: 434 44, Telefon: 070-811 89 .. Uppgifter om Kabelgatan 2 Kungsbacka Kungsbacka i Kungsbacka.
Terrorgrupper i palestina

latt mc skjutsa
bga foto stockholm
fresenius kabi brunna
onlinetrafik
vaktmester engelsk
svenska lärare utbildning

Detaljplanen innebär ändring och delvis upphävande inom del av en gällande detaljplan (avstycknings- plan från 1938. Planens syfte är att precisera den byggrätt som finns i den gällande detatjplanen. KUNGSBACKA KOMMUN Detaljplan för del av STRANNEGÅRDEN i samt UPPHAVANDE av del av detaljplan 0 16 (Avstyckningsplan för del av fastigheten

Visa på karta (Boden AB Hundra Fastighetsförvaltning - Fastigheter, lokaler och lägenheter i Kungsbacka. En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller Varje detaljplan har en genomförandetid. Detta är ett Kungsbacka karta.