14 § En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare som har permanent uppehållsrätt får avvisas eller utvisas enligt 11 § endast om det finns synnerliga skäl. En EES-medborgare som är barn får avvisas eller utvisas enligt 11 § endast om beslutet är oundgängligen nödvändigt av hänsyn till allmän säkerhet.

6934

1 jan 2021 Brittiska medborgare som fått permanent EU-uppehållsrätt i Finland före den 1 januari 2021 får byta ställning till permanent uppehållsrätt enligt 

– Har du haft uppehållstillstånd i Sverige i fem år så kommer du att Förhållandet mellan permanent uppehållsrätt och skilsmässa. Hej! Jag har en fråga och behöver hjälp av jurister som kan sitt jobb inom migration osv jag kommer från ett land utanför EU och är gift med EU medborgare snart i 7 år. Sverige får en EU-medborgare permanent uppehållsrätt (Migrationsverket, 2014). Ekonomiskt aktiva och icke ekonomiskt aktiva EU-medborgare Det görs en skillnad mellan olika kategorier EU-medborgare baserat på deras sätt att försörja sig.

Permanent uppehållsrätt eu medborgare

  1. Health tech companies
  2. Ef sprakresor priser
  3. Arbetsförmedlingen borås
  4. Att skriva teatermanus
  5. Duran glas schmelzpunkt
  6. Kommunal a kassan

Du är en familjemedlem till en EU-medborgare men är inte själv EU-medborgare. Du har permanent uppehållsrätt om du har vistats lagligt i Finland tillsammans med EU-medborgaren utan avbrott i fem år. Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare och deras familjemedlemmar En EU-medborgare har permanent uppehållsrätt när han eller hon har vistats lagligt i Finland utan avbrott i fem år. Permanent uppehållsrätt (PUR) kan medborgare i EU/EES-land få om de har bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Det kan även gälla familjemedlemmar till EU/EES-medborgare som bor i Sverige. När du ansöker om studiestöd prövar CSN om du har PUR. Rätt till studiestöd med PUT Du kan få permanent uppehållsrätt om du bott lagligt i Sverige utan avbrott i minst 5 år tillsammans med en EU/EES-medborgare som du är anhörig till. Med anhörig menas partner eller barn.

Permanent uppehållsrätt. Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck.Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor..

ha bott här lagligt i mer än fem år och därför inte längre behöver uppfylla några krav). En person med uppehållsstatus som har bott lagligt i Sverige i fem år kommer, precis som en EU-medborgare, att ha permanent uppehållsrätt här.

Permanent uppehållsrätt eu medborgare

I lagen EU skriver att medborgare från EU alla rätt till får permanent uppehållsrätt utan krav bevisa sin inkomst, intyg arbetsgivare eller utbildning.Och varför min inkomst som mer än social bidrag inte tillräckligt att försörja sig själva ?Jag har aldrig bett social bidrag.

Uppehållsrätt i ett annat EU-land Uppehållsrätt . En person som är medborgare i ett annat EU-land (vilket Rumänien är) kan ha egen uppehållsrätt om hen arbetar, söker arbete, studerar eller kan försörja sig genom egna tillgångar. En EU-medborgare kan även ha uppehållsrätt genom att en familjemedlem har uppehållsrätt. Permanent uppehållsrätt. En EES-medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år har permanent uppehållsrätt.

Första uppehållstillstånd. Arbeta i Finland.
Tullavgifter från usa till sverige

Hans uppehållsrätt har hänförts från p.1. För att en EU-medborgare ska få permanent uppehållsrätt i Sverige krävs det att han vistats lagligt i Sverige utan avbrott i minst 5 år (UtlL 3a:6). Tillfälliga utlandsvistelser påverkar inte rätten till permanent uppehållsrätt (UtlL 3a:8). Uppehållsrätt är en rättighet som följer med ditt EU-medborgarskapoch grundar sig i Rörlighetsdirektivet från 2004.För att ha rätt till uppehållsrätt i Sverige måste du ha fått jobb här, ha etteget företag, ha för avsikt att söka arbete eller är inskriven vid till exempelett universitet och ska plugga. Permanent uppehållsrätt för familjemedlem till EU-medborgare.

Den som för in eller tar emot beskattade varor från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning I lagen EU skriver att medborgare från EU alla rätt till får permanent uppehållsrätt utan krav bevisa sin inkomst, intyg arbetsgivare eller utbildning.Och varför min inkomst som mer än social bidrag inte tillräckligt att försörja sig själva ?Jag har aldrig bett social bidrag.
Registrera fa skattsedel

nipanskolan f-3 hemsida
svt umeå gokväll
trafikverket intyg dyslexi
rorlaggarvagen
ta ut pengar avanza

Som EU-medborgare har du permanent uppehållstillstånd om du varit bosatt i Sverige i fem år. Att det står "har" i lagtexten innebär att du ej behöver ansöka om att få permanent uppehållsrätt men för att senare kunna bli beviljad svenskt medborgarskap kan det vara bra att begära ett intyg på din uppehållsrätt som stöd vid den prövningen.

Detta innebär att du som EU-medborgare kan flytta till ett annat i landet får du automatiskt permanent uppehållsrätt där, vilket betyder att du  Rätt till svenskt studiestöd för EU-medborgare; nu fråga om återkrav. rätten till studiemedel för EES-medborgare som inte längre har permanent uppehållsrätt.